Najbližší termín kurzu:

03.06.2024

Preukaz odbornej spôsobilosti Typu “S”

Zistiť viac

O FIRME

Spoločnosť Area security service, s.r.o. je súkromnou spoločnosťou, ktorá sa stará o vašu bezpečnosť už od roku 2014. Spoločnosť disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia súkromných bezpečnostných služieb a zameriava sa na ochranu priemyselných podnikov, poskytovanie služieb prostredníctvom SRP, odbornú prípravu, bezpečnostné poradenstvo a analýzy bezpečnostných rizík za účelom optimalizácie bezpečnostných procesov spoločností. Tieto činnosti vykonávame v súlade s ust. § 2 písm. a/ c/ d/ zákona č.473/2005 Z.z. o SBS a podobných činnostiach.

Hlavnou výhodou medzi ostatnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti bezpečnostných služieb je náš tím, ktorý tvoria profesionáli vo svojom odbore.

NAŠE VÝHODY:

Riešenie konfliktných situácií

Rýchlo a efektívne nájdeme východisko z každej situácie

Kvalifikovaný personál

Naši zamestnanci absolvujú odborné školenia

Vykonávanie zložitých úloh

9 rokov pracovných skúseností pomôže vyriešiť akúkoľvek vašu úlohu

Právna zodpovednosť

Plníme si svoje záväzky