Školiace zariadenie

Odborná príprava je vykonávaná v prednáškových miestnostiach umiestnených na Priemyselnej ul. Č. 12. v Žiari nad Hronom ( hlavná vrátnica areálu ZSNP ). Prednášková miestnosť s podlahovou plochou 86 m2 je vybavená pracovnými stolmi so stoličkami pre viac ako 30 osôb, dataprojektorom s premietacím plátnom a magnetickou popisovaciou tabuľou. Pracovné prostredie je podľa rozhodnutia regionálneho hygienika RÚVZ v Žiari nad Hronom hygienicky vyhovujúce na takýto druh a rozsah činnosti.

Odborná príprava a poradenstvo | Koncepcia odbornej prípravy - úvod | Školiace zariadenie | Organizácia odbornej prípravy