Odborná príprava a poradenstvo

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti a poradenstvo v oblasti bezpečnostných služieb.

  1. príprava na výkon strážnej služby
  2. príprava na výkon detektívnej služby
  3. príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
  4. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
  5. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby
  6. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby

Vykonávaná skúsenými a odborne spôsobilými lektormi na základe licencie na Odbornú prípravu a poradenstvo vydanú KRPZ v Banskej Bystrici pod číslom POP 000274.

Odborná príprava a poradenstvo | Koncepcia odbornej prípravy - úvod | Školiace zariadenie | Organizácia odbornej prípravy