O spoločnosti

Spoločnosť Area security service, s.r.o. je súkromnou spoločnosťou s výhradne domácim kapitálom. Manažment spoločnosti disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia súkromných bezpečnostných služieb. Spoločnosť sa zameriava na ochranu priemyselných podnikov, poskytovanie služieb prostredníctvom SRP, odbornú prípravu, bezpečnostné poradenstvo a analýzy bezpečnostných rizík za účelom optimalizácie bezpečnostných procesov spoločností. Tieto činnosti vykonávame v súlade s ust. § 2 písm. a/ c/ d/ zákona č.473/2005 Z.z. o SBS a podobných činnostiach.

Spoločnosť disponuje tímom pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnostných ochranných služieb, odborne a zdravotne spôsobilých, z pohľadu zákona spoľahlivých a schopných správne reagovať na bezpečnostné riziká, ktoré generuje prostredie, v ktorom sa nachádzajú záujmy nášho zákazníka a na základe jeho požiadaviek a vyhodnotenia stávajúcej úrovne ochrany navrhnúť a následne zabezpečiť ochranu jeho majetku a iných chránených záujmov.

Area security service s.r.o. poskytuje služby na základe zmluvného vzťahu optimálnym počtom zamestnancov a technických zabezpečovacích prostriedkov potrebných na ochranu bezpečnostných záujmov spoločností resp. osôb, ktorých ochranu zabezpečuje.

Ponúkame komplexný servis od analýzy bezpečnostných rizík cez bezpečnostný projekt zahŕňajúci smernice a odporúčania v oblasti zabezpečenia ochrany po zabezpečenie priameho výkonu strážnej služby, detektívnej služby, SBS kurzov v Žiari nad Hronom, návrhu a realizácie technického zabezpečenia (realizácia EZS) ako aj pripojenia na PCO a s tým spojených služieb.